Algemeen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Info

Inleiding

Onze school “MPIGO De Bevertjes” zorgt, verzorgt en koestert haar kinderen. Wij bieden hulp waar vereist en verlenen alle diensten nodig om onze kinderen gelukkig te maken:

Onze school is zowel een leer- alsook een leefgemeenschap voor kleuters en kinderen met een matige of ernstige ontwikkelingsachterstand op mentaal en/of motorisch vlak. Wij zijn gespecialiseerd in het onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar van het type 2 of type 4.

Onze tussenkomsten worden daarbij aangepast aan de specifieke noden van elk individueel kind. Zo geven wij onze kinderen vanuit hun "anders-zijn" het recht en de kans om zich optimaal in onze samenleving te ontplooien en zichzelf te zijn, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden. Wij stimuleren het kind in zijn totaliteit met aandacht voor zowel de verstandelijke, de motorische alsook de sociale ontwikkeling, uiteraard met het oog op het bereiken van een maximale zelfredzaamheid. Dit kan enkel dankzij de optimale samenwerking van een professioneel multidisciplinair team dat zich regelmatig bijschoolt om zo de kinderen van de beste zorgen te kunnen voorzien.

Naast onze professionele hoogstaandheid hebben wij nog een andere zeer belangrijke troef, namelijk onze ligging. Onze school ligt vlakbij de dorpskern  in een oase van groen. Zo kunnen de kinderen maximaal genieten van de natuur zowel binnen ons eigen schooldomein alsook tijdens de wandelingen om en rond de school. Verder kunnen wij met de kinderen makkelijk een uitstap naar de nabijgelegen winkels ondernemen en vormt dit een ideale manier om zowel de integratie alsook de sociale zelfredzaamheid na te streven.

Onze school is eveneens een open gemeenschap met respect voor elke levensopvatting en religieuze of filosofische overtuiging.

Scholengroep 25

Het onderwijslandschap in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is volop aan het evolueren.  De scholen­groep 25 wordt nu bestuurd door een college van directeurs en door de Raad van Bestuur. Het is de Raad van Bestuur die de beslissingen neemt op voorstel van het College van Directeurs (CD).*

MPIGO De Bevertjes

Ons instituut is een leer- en leefgemeenschap gericht op het onderwijs van het type 2 of type 4 voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar.
Om toegelaten te worden tot het buitengewoon onderwijs is er een inschrijvingsverslag nodig dat bestaat uit een attest en een verantwoordingsprotocol.
Het attest Buitengewoon Onderwijs wordt na een multidisciplinair onderzoek afgeleverd door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Als het over een lichamelijke, visuele of auditieve handicap gaat, tekent ook een gespecialiseerde arts. Voor kinderen met een visuele of auditieve handicap, bevestigt het CLB het attest van de arts. Behalve bij verwijzing van kinderen met een auditieve handicap, zorgt het CLB ook voor een inschrijvingsverslag. Het attest moet aangepast worden bij overgang van lager naar secundair onderwijs, of bij een wijziging van type. Naast het attest wordt dan een aanvullend inschrijvingsverslag opgemaakt.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu