Basale groepen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische eenheden > Groepen

Basale groepen “De vlindertjes” en “De hartjes”.

Deze groep bestaat uit kinderen met diep verstandelijke en meervoudige beperkingen.
Allen bevinden zich in de lichaamsgebonden ervaringsordening, echter in verschillende stadia. Bij enkelen ontstaat de notie van de associatieve ordening.
De kinderen hebben nood aan een sterk gestructureerde klasomgeving, waar ze zich veilig en geborgen voelen.
De omgeving en de begeleiders moeten uitnodigen tot contact en communicatie.
We proberen de aandacht van de kinderen te trekken om hen zo de omringende wereld te laten ervaren.
Binnen het klasgebeuren is er veel aandacht voor de motoriek. Waar mogelijk wordt gewerkt aan de opbouw van een goede uitgangspositie en wisselende houdingen, het ervaren en uitlokken van beweging(en). Dit niet alleen binnen de individuele therapie, maar ook tijdens de activiteiten en (vrije) spelmomenten.
De begeleiders schenken veel aandacht aan verzorging en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Wisselwerking tussen begeleider en kind is van essentieel belang: samen bewegen, samen voelen, samen kijken, luisteren, spelen,…m.a.w. samen de wereld rondom beleven.
Het initiatief moet van de begeleider uitgaan, die hierbij veel geduld, herhaling en empathie hanteert.
Het is een houding, manier om tot een intensieve totaalbenadering te komen.
Door eenvoudige, intense sensorische prikkels (aanbod) ondersteunt de begeleider het kind om zijn lichaam als “IK” te ontdekken en om betrokkenheid met de sociale en materiële omgeving op te starten.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu