Ergotherapie - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Paramedische omkadering

Ergotherapie bij de Bevertjes: Handen en handelen staan centraal

Afhankelijk van het niveau van de groep (of het individuele kind) wordt er gewerkt aan:

  • lichaamsperceptie :

     controle van een goede uitgangshouding
     somatische waarneming (reageren op aanraking)
     sensopatische waarneming : voelen, ruiken, proeven (basale stimulatie)  

  • fijnmotorische vaardigheden :

    gericht reiken, grijpen en verplaatsen van materiaal
    krachttraining op de handen
    ontwikkeling van de verschillende handgrepen
    ontwikkeling van bimanuele coördinatie
    gebruik van instrumenten
    schrijfmotoriek

  • zelfredzaamheid :

     Zelfredzaamheid, zowel op persoonlijk, huishoudelijk, alsook op maatschappelijk vlak
     aanpassingen rolwagen, handspalkjes, eetinstrumenten en andere ondersteunende therapeutische benodigdheden
     een maximale zelfstandigheid in een aangepaste omgeving, zijnde oa. zelfstandig wonen, begeleid wonen,                             aangepaste werkomgeving

  • PC-gebruik :

     Gericht kijkgedrag
     Actie – reactie effect
     Communicatie ( al dan niet met aangepaste bediening/toestellen )
     Zinvolle vrijetijdsbesteding

  • Integratie van reeds verworven vaardigheden in een voorbereidende werkomgeving (werkatelier)

     Dit, rekening houdend met het maximaal nastreven van :
     werken onder een opgelegde tijdsdruk
     zelfstandig werk
     oog voor afwerking van het werkstuk
     De grootste uitdaging hier is het werken rond houtbewerking

  • Maatschappelijk en sociaal aanvaardbaar gedrag

  • Een zinvolle invulling van de vrije tijd


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu