Het internaatsleven - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Internaat

Wat
Op het internaat vervullen wij een thuis –en gezinsvervangende taak voor de schoolgaande kinderen van de Bevertjes. We bieden hen een vaste structuur aan in een gemoedelijke en huiselijke sfeer.
Dit proberen we te bestendigen via een gestructureerde werking in een leefgroepen –en typegericht systeem. Hierbij proberen we vooral wederzijds vertrouwen op te bouwen tussen de kinderen onderling en het opvoedend personeel.
Afhankelijk van de leefgroep worden verschillende doelen nagestreefd. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de zelfredzaamheid van het kind, zodat het zich optimaal kan ontplooien in een herkenbaar en veilig kader.
Verder streven we naar een algemeen welbevinden en hebben we aandacht voor een gezellige huisvesting, verzorging en een gezond en evenwichtig voedingspatroon.

De leefgroepen
Gezien de grote verscheidenheid tussen de kinderen onderling en hun persoonlijke zorgvraag en type, wordt er gewerkt in 3 leefgroepen: de Kikkers, de Nijntjes en de Beren.
Bij de Kikkers wordt vooral ingespeeld op bv. de behoefte aan lichamelijk contact en zintuiglijke prikkels. Ook wordt gewerkt naar een optimaal comfort en welbevinden.
De Nijntjes en Beren zijn dan weer vatbaarder voor geleide activiteiten, maar dit uiteraard met voldoende ruimte voor vrij spel.
Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het kind als individu.

Begeleiding
De begeleiding situeert zich op twee dimensies: individueel en groepsgebonden. Enerzijds streven we naar een maximale ontwikkeling van het kind volgens zijn eigen tempo en mogelijkheden. Anderzijds staat de integratie in de maatschappij centraal. Het bevorderen van een positieve, dynamische groepssfeer is hierbij onontbeerlijk.
Ons team staat ten allen tijde klaar om uw kind een aangenaam verblijf in het internaat te garanderen.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu