Leergroepen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische eenheden > Groepen

Leergroepen

Binnen de leergroepen zorgen wij ervoor dat onze kinderen, die beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden, een zo ruim mogelijke bagage meekrijgen voor het latere leven. Zo worden taal, rekenen, wereldoriëntatie, muzische vorming heel functioneel aangebracht en wordt er gestreefd naar een grote zelfstandigheid. Daarnaast is het ontwikkelen van het sociaal en het emotioneel aspect ook van groot belang. Het is namelijk noodzakelijk om met mensen en hun omgeving gepast te kunnen omgaan. In de groei naar dit alles krijgt het motiveren tot leren een heel grote plaats. Bij het samenstellen van groepen hebben wij klassen van speelleerstructuurgroep tot leergroepen, volgens verschillend niveau ingedeeld. Alle groepen hebben een zeer gestructureerde dagindeling die aangegeven wordt via picto’s of tekst of een combinatie daarvan.

Communicatie,taal en schrift
Via een dagelijks weerkerend kringgesprek leren de kinderen communiceren met elkaar. De leesvoorwaarden en alle bijkomende begrippen die nodig zijn voor het lezen worden ingeoefend. Nadien worden letters en woorden aangeboden via een eigen ontwikkelde methode om zo tot lezen te komen.
Indien het technisch lezen niet tot stand komt, wordt enkel het sociaal-functioneel lezen aangeboden (pictogrammen, herkennen van persoonlijke gegevens en nodige geschreven informatie). Heeft het technisch lezen een bepaald niveau bereikt, dan wordt er overgegaan tot het begrijpend lezen.
Schrijfvoorwaarden worden aanvankelijk geoefend om zo tot een leesbaar geschrift te komen
Rekenen
Rekenbegrippen, die de kinderen al meekrijgen uit de kleuterafdeling, worden verder functioneel ingeoefend (koken, winkelen, klok lezen …)
Via functionele situaties leren zij inzicht krijgen in getallen en symbolen, leren zij rekenkundige bewerkingen te maken (eventueel met rekenmachine), meten en wegen en het geld gebruiken.
Wereldoriëntatie
De kinderen leren respectvol omgaan met het mens zijn en de zorg voor het eigen lichaam is daarbij heel belangrijk. Een aantal leefregels wordt aangeleerd om de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven zo optimaal mogelijk te ontplooien. Dagdagelijkse noodzakelijke items worden aangeleerd (kloklezen, kalender, gebruik PC, huishoudelijke taakjes, winkelen, …). Ontvankelijk worden voor milieubewust gedrag is bij wereldoriëntatie zeker ook een steevast onderdeel.
Muzische vorming
Komen tot diverse expressievormen via experimenteren en representeren.
Een aanzet wordt gegeven tot het uitbouwen van een hobby dat zowel op school als thuis kan worden beoefend. Leren samenwerken en samen spelen is eveneens een vast item bij muzische vorming. Het waarderen van het werk of spel van anderen is daarbij ook heel belangrijk.
Sociaal – emotionele ontwikkeling
De kinderen leren gevoelens herkennen, bij zichzelf en anderen, en leren daar gepast mee omgaan. Ze leren ook een vertrouwensrelatie opbouwen. Rekening houden met anderen is daarbij heel belangrijk. Bij dit alles speelt communicatie een grote rol. Daarvoor wordt de dag gestart met een kringgesprek waar de kinderen op een aanvaardbare manier hun mening kunnen uiten en leren luisteren naar elkaar.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu