Orthopedagogisch - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Paramedische omkadering

In MPIGO Bevertjes pogen we een zo adequaat mogelijk antwoord te geven op de problematiek van de kinderen. Dit streven wij na door met een multidisciplinair team te werken. Dit houdt in dat onze mensen hun vakkennis en kwaliteiten uit verschillende disciplines en therapieën gaan gebruiken om zo breed mogelijk aan het werk te gaan met het kind. In wat volgt krijgt u een korte uiteenzetting over de verschillende disciplines die op school zijn vertegenwoordigd.

Orthopedagogische/Orthodidactisch handelen van de paramedisch therapeut.

Naast het zuiver therapeutisch handelen (medisch analytisch model) als dusdanig moet men een visie ontwikkelen hoe pedagogische processen binnen een therapiesessie ingecalculeerd kunnen worden. Het doorlopen van een grofmotorisch, fijnmotorisch en logopedisch leerproces steunt ook binnen onze onderwijssituatie op het kunnen hanteren van mentale functies. Het aanleren van geschikte denk -en probleemoplossende strategieën vormt een middel “om doelgericht handelen en gedrag te realiseren”. Naast de cognitieve domeinen van perceptie, sensatie, taal en geheugen werkt men in op aspecten van motivatie, concentratie, redenering, initiatieven nemen….

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu