Overige groepen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische eenheden > Groepen

BLIO

Is een afkorting voor Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs
De taak van de Blio in onze school omvat het volgende:
Bij de inschrijving van een nieuwe leerling worden de mogelijkheden op cognitief vlak, gedurende de eerste dagen dat het kind op school is, nagegaan.
Deze info wordt dan onmiddellijk doorgegeven aan de leerkracht waarbij het kind op proef zit in de klas. Het individueel begeleiden van kinderen die een extra aanbod, ondersteuning of het inoefenen nodig hebben en dit op alle leerdomeinen
Ondersteunend werken naar de leerkrachten toe.


Lichamelijke opvoeding en expressie

Hier ligt het belangrijkste accent bij het stimuleren van de fysische ontwikkeling van onze kinderen. De lessen worden onder de vorm van sportieve speloefeningen en de wekelijkse zwemlessen steeds aangepast aan de behoeften van elk individueel kind. Tijdens de lessen wordt er ook hier ingespeeld op het sociaal emotioneel gedrag.

De concrete doelstellingen van deze ontwikkelingsstimulatie luiden als volgt :
Dominante doelstellingen : liggen op fysiek, zintuiglijk en psychomotorisch vlak
Nevendoelen : zijn de globaal dynamische coördinatie, aan bod komend tijdens de algemene bewegingservaring, alsook de oog-hand en oog-voetcoördinatie nodig ifv de balvaardigheid
Cognitieve doelstellingen
Affectieve doelstellingen


Keuze Godsdienst of niet-confessionele Zedenleer of een andere levensbeschouwelijke keuze.

De wet van 29 mei 1959 bepaalt dat de ouders bij aanvang van het
schooljaar hun keuze moeten bepalen.
Dit gebeurt op een keuzeformulier dat op
school ter beschikking wordt gesteld.
Die keuze is echter wel bindend tot het
einde van het schooljaar.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu