Procedure - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inschrijvingen

Procedure bij inschrijving

Een vrijblijvende kennismakingsgesprek met ouders en eventuele begeleidingsdiensten (bij voorkeur op afspraak)
Een rondleiding in de school/klassen en het informeren van de ouders over de werking - organisatie - personeel - leerlingen - schoolafspraken – eigenheid van school en klassen
Het overlopen en samen invullen van de inlichtingsfiche met o.a. peilen naar interesses, eventuele vriendjes op de school, verwachtingen van ouders, …
Het meegeven van een infobrochure
Een kort testmoment door kiné, ergo, logo, blio alvorens een definitieve toewijzing aan een pedagogische eenheid


Nodige documenten

Wij stellen een wettelijk inschrijvingsverslag samen op basis van het attest en het protocol dat door het CLB wordt opgesteld.

Het attest: Wordt opgemaakt door de directeur van het C.L.B. en door de geneesheer – specialist. Het bevat een verklaring dat het onderzochte kind gehandicapt is volgens de termen van de wet op het Buitengewoon Onderwijs en een omschrijving van de handicap en het onderwijsniveau.

Het protocol: Dit wordt opgemaakt ter verantwoording van de geformuleerde handicap en omvat een medisch, psychologisch en sociaal verslag. Een dubbel exemplaar wordt doorgestuurd naar de school en naar de begeleidingsdienst van de betrokken inrichting

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu