Socialisatiegroepen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische eenheden > Groepen

Socialisatiegroepen

Op school zijn er verschillende socialisatiegroepen. De kinderen worden in groepen verdeeld naargelang hun capaciteiten. Binnen de groep is er een grote verscheidenheid in de mogelijkheden van elk kind, zowel mentaal als motorisch. Het bieden van een gestructureerde leef- en leeromgeving is een absolute must ! We streven ernaar om de wereld die onze kinderen omringt tastbaar en begrijpelijk te maken.
Associaties kunnen leggen is eveneens een belangrijk werkpunt. Dit berust in de eerste plaats op herhaalde ervaringen waarin dezelfde informatie duidelijk terugkeert. Herhaling is hier de beste leermeester. Gewoontevorming en regelmaat zijn heel belangrijk.
Het aanbieden van voorspelbaarheid geeft een gevoel van veiligheid, zekerheid en zelfstandigheid. Hierbij speelt de daglijn een belangrijke rol.
Toch moet het gevaar op verstarring steeds bewaakt worden. Er is dus ook een noodzaak aan verandering.
Het stimuleren van de communicatieve vaardigheden komt heel sterk aan bod in het klasgebeuren. De communicatie komt meestal niet vanuit het kind zelf, dus speelt de leerkracht de voornaamste rol. Het is belangrijk dat de kinderen leren duidelijk maken wat ze willen. De leerkracht probeert de communicatie aan te wakkeren, eventueel met ondersteuning van smog-gebaren.
Ieder kind krijgt een individueel leertraject, aangepast aan zijn/haar eigen niveau. Veel beweging en extra aandacht voor gezonde voeding is eveneens een belangrijk werkpunt voor deze doelgroep.
Deze groepen zijn vooral DOE-klassen. Doe-activiteiten zijn zeer inspirerend voor de kinderen. Ze leren uit hun eigen ervaringen. De kinderen kunnen hierbij genieten van ergotherapie, individuele therapie, winkelen, kookactiviteiten, zwemmen, sherborne, kiné, muzische vorming, hygiëneactiviteiten, zindelijkheidstraining, snoezelen, hippotherapie
(= paardrijden), enz.

Ontwikkelingsdoelen: Sociale vaardigheden bijbrengen, leren communiceren, gericht kijken, genieten, taalinitiatie, grove en fijne motoriek aanscherpen en vrijetijdsbesteding zijn de belangrijkste doelen van deze groep. We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het dagelijks leven. Zelfredzaamheid is ons grootste doel.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu