Internaat


null
Aan onze school is ook een internaat verbonden. Tijdens de week kunnen kinderen van De Bevertjes hier verblijven. We bieden hen een vaste structuur in een gemoedelijke en huiselijke sfeer.
null
Gezien de grote verscheidenheid tussen de kinderen onderling en hun persoonlijke zorgvraag, zijn er verschillende groepen waarin verschillende doelen worden nagestreefd. Maar altijd staat aandacht voor de zelfredzaamheid van het kind voorop.

De begeleiding van onze internen situeert zich op twee dimensies: individueel en groepsgebonden.

Enerzijds streven we naar een maximale ontwikkeling van het kind volgens zijn eigen tempo en mogelijkheden. Anderzijds staat de integratie in de maatschappij centraal. Het bevorderen van een positieve, dynamische groepssfeer is hierbij onontbeerlijk.

Ons team staat ten allen tijde klaar om uw kind een aangenaam verblijf in het internaat te garanderen.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.