Team


Directie en Administratie
MPI De Bevertjes wordt sedert augustus 2015 geleid door directeur Inge Compernolle. Sylvie Lambrechts is internaatbeheerder. Wanneer je de school opbelt heb je heel vaak Alexandra aan de lijn, onze administratief medewerkster. Zij is tevens VIG bij ons op school, Verantwoordelijke voor Inning van Gelden en persooneelsverantwoordelijke. Tot slot maakt ook juf Audrey deel uit van het administratieve team van de school. Zij neemt alle leerlingenadministratie op zich.

Directie en Administratie

Inge Compernolle
Sylvie Lambrechts
juf Alexandra

Kleuterjuffen

juf Freya
juf Charlot
juf Eva
juf Nele
juf Kiara
Kleuterjuffen
De kleuterjuffen zorgen samen voor een warme, affectieve kleuteromgeving, waar plezierbeleving en spelenderwijs leren voorop staan. Per klas worden belangstellingspunten en thema’s uitgewerkt die aansluiten bij de leefwereld en de onderwijsnoden van onze kleutertjes.
Onderwijzers
Het lager telt een brede waaier aan klassen en onderwijsaanbod. Sommige klassen zijn echte DOE-klassen. De activiteiten zijn zeer inspirerend voor de kinderen. Ze leren uit eigen ervaringen en genieten van kookactiviteiten, muzische lesjes, motorische therapie-momenten, snoezelsessies en zoveel meer.

Andere klassen richten zich op het aanbieden van groeilijnen rond communicatie en taal, wiskunde en wereldoriëntatie. Ieder kind volgt zijn eigen groeilijn waarin pedagogisch en therapeutisch aanbod hand in hand samenlopen.

Onderwijzers

juf Carmen
juf Ann
juf Lisa vervangen door juf Ariane
juf Julie vervangen door juf Shauny
juf Laura vervangen door juf Jolien
juf Liesbet
juf Charlotte
juf Felicia

Leermeesters

meester Nicholas
juf Sofie
juf Sunita
juf Greet
Leermeesters
Bij De Bevertjes zijn we graag motorisch bezig! We dragen lichamelijke opvoeding hoog in het vaandel en bieden ook voor ieder kind lesjes in het water aan: vlinderbadtherapie, watergewenning en zwemmen. Juffen Sofie, Sunita en Greet staan in voor de levensbeschouwelijke vakken.
Kinesitherapie
Het dynamische kiné-team brengt voor ieder kind een motorisch therapieplan naar voor, die een belangrijk stukje van de grote puzzel is! Van ademhalingsoefeningen tot psychomotorische ontwikkeling.. het wordt allemaal meegenomen bij het plan.

Kinesitherapie

juf Hilde
meester Filip
juf Mieke
juf Annelies
meester Nicholas (LO)

Logopedie

juf Greet
juf Lieselot
juf Sarah
Logopedie
De voornaamste doelstelling van de logopedie is onze kinderen tot een vorm van communicatie brengen: zowel non-verbaal als verbaal. Maar ook gaan we, indien nodig, op zoek naar de meest passende hulpmiddelen. Anderzijds geven we de nodige logopedische ondersteuning bij de taalontwikkeling van ieder kind.
Ergotherapie
De ergo begeleidt de kinderen in de verschillende leeftijdsfasen in functie van het verbeteren, in stand houden of terugwinnen van hun functioneren binnen hun eigen leer-, leef- en ontspanningssituaties. Er wordt gewerkt op niveau van lichaamsperceptie, maar ook PC-gebruik en zinvolle invulling van vrije tijd passeren de revue.

Ergotherapie

juf Audrey

Verpleging en verzorging

juf Sylvie (verpleging)
juf Sylvia
juf Iris
juf Mieke
juf Stefanie
juf Annick
juf Sylvie
Verpleging en verzorging
Er is steeds een verpleegkundige op onze school aanwezig. Naast de dagelijkse verzorging en medische hulpverlening, onderhoudt zij tevens de contacten met geconsulteerde artsen op onze school. De verzorgende taken worden door het team kinderverzorging opgenomen.
Opvoeders
Het Beverinternaat vervult een thuis- en gezinsvervangende taak voor onze internen. We bieden een vaste structuur aan in een gemoedelijke en huiselijke sfeer. De begeleiding situeert zich op twee dimensies: individueel en groepsgebonden. We maken er een echte Bever-thuis van!

Opvoeders

juf Sylvie (beheerder)
meester Dennis
juf Ursula
juf Gwen
juf Bianca
juf Nancy

MVD

Marina
Nathalie
Dienstpersoneel
Ons meestervak- en dienstpersoneel bestaat uit Nathalie die de keuken onder haar vleugels neemt en Marina die ervoor zorgt dat alles kraaknet is.