Team


Directie en Administratie
MPI De Bevertjes wordt sedert augustus 2015 geleid door directeur Inge Compernolle. Jonatan Blondeel is internaatbeheerder maar tevens VIG, Verantwoordelijke voor Inning van Gelden. En wanneer je de school opbelt heb je heel vaak Ingrid De Ketelaere aan de lijn, onze administratief medewerkster.

Directie en Administratie

Inge Compernolle
Jonatan Blondeel
Ingrid De Ketelaere

Kleuterjuffen

Freya Tourlamain
Charlot Van Belle
Eva De Grande
Nele Vanoverschelde
pedagogische eenheid
De kleuterjuffen zorgen samen voor een warme, affectieve kleuteromgeving, waar plezierbeleving en spelenderwijs leren voorop staan. Per klas worden belangstellingspunten en thema’s uitgewerkt die aansluiten bij de leefwereld en de onderwijsnoden van onze kleutertjes.
pedagogische eenheid
Het lager telt een brede waaier aan klassen en onderwijsaanbod. Sommige klassen zijn echte DOE-klassen. De activiteiten zijn zeer inspirerend voor de kinderen. Ze leren uit eigen ervaringen en genieten van kookactiviteiten, muzische lesjes, motorische therapie-momenten tot snoezelsessies.

Andere klassen richten zich op het aanbieden van groeilijnen rond communicatie en taal, wiskunde en wereldoriëntatie. Ieder kind volgt zijn eigen groeilijn waarin pedagogisch en therapeutisch aanbod hand in hand samenlopen.

Onderwijzers

Carmen Ampoorter
Ann Bailleul
Lisa De Backer
Julie Dejaegher
Bo Dufour
Laura Hooft
Lien Morre
Liesbet Plaiy

Leermeesters

Nicholas Volders
Sofie Claeys
Mieke Debaillie
Els Vannevel
pedagogische eenheid
Bij De Bevertjes zijn we graag motorisch bezig! We dragen lichamelijke opvoeding hoog in het vaandel en bieden voor ieder kind lesjes in het water aan: vlinderbadtherapie, watergewenning en zwemmen. Juffen Sofie, Mieke en Els staan in voor de levensbeschouwelijke vakken.
pedagogische eenheid
Het dynamische kiné-team brengt voor ieder kind een motorisch therapieplan naar voor, die een belangrijk stukje van de grote puzzel is! Van ademhalingsoefeningen tot psychomotorische ontwikkeling.. het wordt allemaal meegenomen bij het plan.

Kinesitherapie

Hilde Callens
Filip Vandewalle
Mieke Musch
Annelies Teerlynck
Nicholas Volders (LO)

Logopedie

Greet Van de Walle
Lieselot Keyngnaert
pedagogische eenheid
De voornaamste doelstelling van de logopedie is onze kinderen tot een vorm van communicatie brengen: zowel non-verbaal als verbaal. Maar ook gaan we indien nodig, op zoek naar de meest passende hulpmiddel. Anderzijds geven we de nodige logopedische ondersteuning bij de taalontwikkeling van ieder kind.
pedagogische eenheid
De ergo begleidt de kinderen in de verschillende leeftijdsfasen in functie van het verbeteren, in stand houden of terugwinnen van hun functioneren binnen hun eigen leer-, leef- en ontspanningssituaties. Er wordt gewerkt op niveau van lichaamsperceptie maar ook PC-gebruik en zinvolle invulling van vrije tijd passeren de revue.

Ergotherapie

Audrey Warnier
Katja Verfaillie

Verpleging en verzorging

Sylvie Vancompernolle
Wina Willems
Sylvia Genouw
Anneke Creyf
Iris Despiegelaere
Mieke Depover
Stefanie Depoortere
Annick Vanwassenhove
Melanie Michielsens
pedagogische eenheid
Er is steeds een verpleegkundige op onze school aanwezig. Naast de dagelijkse verzorging en medische hulpverlening, onderhoudt zijn tevens de contacten met e geconsulteerde artsen op onze school. De verzorgende taken worden door het team kinderverzorging opgenomen.
pedagogische eenheid
Het Beverinternaat vervult een thuis- en gezinsvervangende taak voor onze internen. We bieden een vaste structuur aan in een gemoedelijke en huiselijke sfeer. De begeleiding situeert zich op twee dimensies: individueel en groepsgebonden. We maken er echte Bever-thuis van!

Opvoeders

Caroline Bossaert
Nancy Maerten
Bart Hungnaert
Ursula Huber
Sofie Bouché

MVD

Antheunis Marina
Sabine Gilté
Roos Janssens
Nathalie Teerlinck
Dienstpersoneel
Ons meestervak- en dienstpersoneel bestaat uit Nathalie die de keuken onder haar vleugels neemt en Roos, Sabine en Marina die ervoor zorgen dat alles kraaknet is.