Team


Directie en Administratie
MPI De Bevertjes wordt sedert augustus 2015 geleid door directeur Inge Compernolle. Jonatan Blondeel is internaatbeheerder maar tevens VIG, Verantwoordelijke voor Inning van Gelden. En wanneer je de school opbelt heb je heel vaak juf Alexandra aan de lijn, onze administratief medewerkster.

Directie en Administratie

Inge Compernolle
Jonatan Blondeel
juf Alexandra

Kleuterjuffen

juf Freya
juf Charlot
juf Kim
juf Nele
juf Kiara
Kleuterjuffen
De kleuterjuffen zorgen samen voor een warme, affectieve kleuteromgeving, waar plezierbeleving en spelenderwijs leren voorop staan. Per klas worden belangstellingspunten en thema’s uitgewerkt die aansluiten bij de leefwereld en de onderwijsnoden van onze kleutertjes.
Onderwijzers
Het lager telt een brede waaier aan klassen en onderwijsaanbod. Sommige klassen zijn echte DOE-klassen. De activiteiten zijn zeer inspirerend voor de kinderen. Ze leren uit eigen ervaringen en genieten van kookactiviteiten, muzische lesjes, motorische therapie-momenten, snoezelsessies en zoveel meer.

Andere klassen richten zich op het aanbieden van groeilijnen rond communicatie en taal, wiskunde en wereldoriëntatie. Ieder kind volgt zijn eigen groeilijn waarin pedagogisch en therapeutisch aanbod hand in hand samenlopen.

Onderwijzers

juf Carmen
juf Ann
juf Lisa
juf Julie
juf Steffi
juf Laura
juf Lien
juf Liesbet
juf Charlotte

Leermeesters

meester Nicholas
juf Sofie
juf Leonie
juf Greet
Leermeesters
Bij De Bevertjes zijn we graag motorisch bezig! We dragen lichamelijke opvoeding hoog in het vaandel en bieden voor ieder kind lesjes in het water aan: vlinderbadtherapie, watergewenning en zwemmen. Juffen Sofie, Leonie en Greet staan in voor de levensbeschouwelijke vakken.
Kinesitherapie
Het dynamische kiné-team brengt voor ieder kind een motorisch therapieplan naar voor, die een belangrijk stukje van de grote puzzel is! Van ademhalingsoefeningen tot psychomotorische ontwikkeling.. het wordt allemaal meegenomen bij het plan.

Kinesitherapie

juf Hilde
meester Filip
juf Mieke
juf Céline
meester Nicholas (LO)

Logopedie

juf Greet
juf Lieselot
juf Isabeau
Logopedie
De voornaamste doelstelling van de logopedie is onze kinderen tot een vorm van communicatie brengen: zowel non-verbaal als verbaal. Maar ook gaan we, indien nodig, op zoek naar de meest passende hulpmiddelen. Anderzijds geven we de nodige logopedische ondersteuning bij de taalontwikkeling van ieder kind.
Ergotherapie
De ergo begleidt de kinderen in de verschillende leeftijdsfasen in functie van het verbeteren, in stand houden of terugwinnen van hun functioneren binnen hun eigen leer-, leef- en ontspanningssituaties. Er wordt gewerkt op niveau van lichaamsperceptie, maar ook PC-gebruik en zinvolle invulling van vrije tijd passeren de revue.

Ergotherapie

juf Audrey

Verpleging en verzorging

juf Sylvie (verpleging)
juf Wina
juf Sylvia
juf Iris
juf Mieke
juf Stefanie
juf Annick
juf Sylvie
Verpleging en verzorging
Er is steeds een verpleegkundige op onze school aanwezig. Naast de dagelijkse verzorging en medische hulpverlening, onderhoudt zij tevens de contacten met geconsulteerde artsen op onze school. De verzorgende taken worden door het team kinderverzorging opgenomen.
Opvoeders
Het Beverinternaat vervult een thuis- en gezinsvervangende taak voor onze internen. We bieden een vaste structuur aan in een gemoedelijke en huiselijke sfeer. De begeleiding situeert zich op twee dimensies: individueel en groepsgebonden. We maken er een echte Bever-thuis van!

Opvoeders

juf Nancy
meester Jannes
juf Ursula
juf Sofie
meester Dennis

MVD

Marina
Sabine
Nathalie
Dienstpersoneel
Ons meestervak- en dienstpersoneel bestaat uit Nathalie die de keuken onder haar vleugels neemt en Sabine en Marina die ervoor zorgen dat alles kraaknet is.